POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

NA BEAUTYSTORE.RS WEB SAJTU

BEAUTYSTORE.rs posebnu pažnju poklanja zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti korisnika našeg web sajta i obavezuje se da će preduzeti sve potrebne mere i radnje kako bi zaštitio privatnost svih kupaca ili korisnika web sajta, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018, u daljem tekstu : Zakon).

Kada se u smislu „Politike privatnosti podataka“ ovog web sajta koriste pojmovi „beauty store.rs“ , „Mi“, „Naša“, „Nama“ i slično njime se označava rukovalac podacima o ličnosti:

Društvo sa ograničenom odgovornošću “RP COMPANY” ZA TRGOVINE I USLUGE NOVI SAD, Pere Popadića broj 49, 21000 Novi Sad, Srbija, kontakt telefon: +381 21 467 458, e-mail: office@rpcompany.co.rs (u daljem tekstu: DOO “RP company” Novi Sad ili “Mi”).

Politika privatnosti koje je pred Vama, u celosti ili u pojedinim delovima koji se odnose na konkretan slučaj obrade podataka, primenjuje se na Beauty store.rs web sajt u celosti i to na kupce ili korisnike web sajta. Posebno napominjeno, da maloletna lica mlađa od 15 godina ne mogu samostalno davati pristanak za obradu podataka o ličnosti, te Vas molimo da nas bez odlaganja obavestite ukoliko imate saznanja da smo prikupili podatke od takvog lica.

Molimo Vas da pre nego što nam date neke od Vaših ličnih podataka i eventualno saglasnost za njihovu obradu pažljivo pročitate ovaj odeljak, kako bi se informisali o svim pitanjima od značaja za zaštitu Vaše privatnosti, odnosno o tome koje lične podatke prikupljamo, na koji način i kada  ih prikupljamo, u koju svrhu se podaci prikupljaju i dalje obrađuju i po kom osnovu, na koji način i u kom roku se čuvaju i koja su Vaša zakonska prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U svakom konkretnom slučaju prikupljanja podataka o ličnosti, i to u trenutku prikupljanja, stavljamo Vam na uvid putem linka Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u konkretnu svrhu za koju se obrada vrši kako bi Vam na jasan i sažet način pružili sve informacije koje su neophodne da bi se obezbedila transparentna i poštena obrada Vaših podataka o ličnosti.

            Definicije pojmova koji se koriste u okviru politike privatnosti

„Web sajt“, „Sajt“ web sajt na internet adresi http:/www.beautystore.rs; „Korisnik, posetilac sajta“- svako lice koje pristupi našem web sajtu; „Vi“, „Lice“, „Vama“, „Vaša“– fizičko lice na koje se podaci odnose i od kojeg prikupljamo podatke; „Podatak“, „Lični podatak“ svaki podatak o ličnosti koji se odnosi na fizičko lice čiji identitet je određen ili odrediv, posredno ili neposredno, na osnovu takvog podatka; “Obrada podataka o ličnosti“– svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje, menjanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom ili dostavljanjem, na drugi način činjenje dostupnim, umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, uništavanje, brisanje); „Politika kolačića“– pravila koja se odnose na prikupljanje podataka o ličnosti putem “kolačića”; „Kolačić“, „Cookies“– sitni fajlovi koje preuzima računar korisnika web sajta prilikom pristupa našem web sajtu kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo; „Poverenik“– Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, posredno ili neposredno (ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa i drugi). Podatke o ličnosti prikupljamo samo neposredno od lica na koje se ti podaci odnose.

Prikupljamo samo osnovne podatke o ličnosti koji su nužni i neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su podaci i prikupljeni, odnosno podatke koji su neophodni za poslovanje i informisanje kupaca/korisnika sajta u skladu sa dobrim poslovnim običajima u cilju pružanja kvalitenih usluga. U skladu sa navedenim prikupljamo osnovne identifikacione podatke (ime i prezima) i kontakt podatke (adresa, adresa elektronske pošte i broj kontakt telefona). Samo izuzetno, i to onda kada je to naša zakonska obaveza prikupljamo neke od „osetljivih podatak“ (na primer broj tekućeg računa na koji je potrebno izvršiti povrata novca u slučaju odustanka od ugovora ili usvojene reklamacije sa zahtevom za povrat novca, u oba slučaja kada je plaćanje izvršeno pouzećem). Navedene podatke nam dajete dobrovoljno i to u elektonskom, a samo u izuzetnim slučajevima i u pismenom obliku (popunjavanje obrasca za reklamaciju). Na Vama je da odlučite da li ćete nam dati Vaše lične podatke, ali ukoliko odlučite da to ne učinite moguće je da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo potrebnu informaciju ili uslugu, ili to nećemo moći da učinimo na način koji će zadovoljiti Vaše potrebe u potpunosti.

U koje svrhe prikupljamo lične podatke, po kom pravnom osnovu, u kom roku ih čuvamo ?

  1. Obrada podataka o ličnosti radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu i ostvarivanje prava kupaca iz ugovora.

Ukoliko kupite neki proizvod u našoj online prodavnici sa nama zaključujete ugovor o prodaji na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Kako zaključenje ugovora na navedeni način i preduzimanje radnji koje prethode zaključenju ugovora podrazumeva obradu porudžbine neophodni su nam Vaši lični podaci. Takođe, Vaši podaci su nam potrebni kako bismo mogli da Vam isporučimo poručene proizvode na željenu adresu, ali i da bi pre izvršenja ugovora i isporuke robe razjasnili eventualne nejasnoće ili otklonili očigledne greške iz poružbine. Vaši lični podaci su nam neophodni i prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju i slanja izjave o odustanku od ugovora, odnosno kako bi Vam poslali sva potrebna obaveštenja u vezi sa podnetim zahtevom ili datom izjavom i mogli da sprovedemo postupka u skladu sa zakonom. Davanje podataka o ličnosti radi realizacije napred navedene svrhe obrade je neophodan uslov za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu preko beautystore.rs web sajta, jer se bez prikupljanja i obrade podataka ugovor ne može zaključiti niti izvršiti, odnosno bez dostavljanja podataka o ličnosti kupovina preko online prodavnice ne može biti realizovana. Prikupljamo ili na drugi način obrađujemo samo one podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte) koji su neophodni za izvršenje ugovora o prodaji na daljinu i preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2. Zakona), ili koji su neophodni u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3. Zakona).   

Podaci o ličnosti prikupljeni u napred definisanu svrhu osnovni identifikacioni podaci (ime, prezime) i kontakt podaci (adresa, broj telefona) otkrivaju se dostavljanjem Društvu za prikupljanje, prevoz i isporuku pošiljaka “City Express” DOO Beograd, Surčin, Beograd, ulica Svetog Save broj 36, a radi izvršenja isporuke proizvoda kupljenih preko beautystore.rs web sajta, a zaštita podataka o ličnosti otkrivenih na navedeni način obezbeđuje se na osnovu ugovora o zaštiti podataka zaključenog u smislu člana 45. Zakona. Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji po zakonu moraju imati pristup prikupljenim podacima.

Podatke o ličnosti prikupljene u navedenu svrhu čuvamo samo u roku u kojem su nam isti neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, odnosno u roku od tri godine od dana njihovog prikupljanja, nakon čega ih brišemo.

  1. Obrada podataka o ličnosti u marketinške svrhe

Korisnici našeg Web sajta imaju mogućnost, ali nikako obavezu, da se saglase sa obradom njihovih podataka o ličnosti u svrhu realizacije marketinških aktivnosti sa ciljem podrške prodaji koja obuhvata slanje obaveštenja o ponudi, novitetima, akcijama, učestvovanje u anketama, pristup pretplatničkim promocijama, prilagođavanje ponude potrebama korisnika. Pristanak na  obradu Vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu možete nam dati na dva načina i to neposredno pre potvrde poružbine izvršene preko našeg web sajta ili prijavom na naš newsletter. Posebno napominjemo da bi mogli da prikupljamo i vršimo dalju obradu Vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu neophodna nam je Vaš predhodni pristanak bez kojeg to ne možemo i ne smemo da činimo. Podaci o ličnosti koje u ovu svrhu prikupljamo su ime, prezime, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte, a njihovu obradu vršimo na osnovu Vašeg predhodno dobrovoljno datog pristanka (član 12. stav 1. tačka 1. Zakona). Pristanak za obradu podaka o ličnosti u marketinške svrhe dajete pre početka obrade u i to elektronskom oblik, na jasno afirmativni način, odgovarajući na naš zahtev koji je jasno izdvjen od drugih pitanja (označavanjem polja ispred teksta: saglasan/saglasna sam sa obradom podataka o ličnosti u svrhu marketinških aktivnosti sa ciljem podrške prodaji).

Podatke o ličnosti prikupljene u navedenu svrhu čuvamo do opoziva saglasnosti/pristanka. Jednom dati pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u marketinške svrhe možete u svakom trenutku opozvati jednostavno i besplatno i to korišćenjem bilo kog kanala komunikacije bilo u elektronskom obliku, na primer korišćenjem linka za odjavu sa newsletter-a, slanjem email-a ili slanjem opoziva pristanka u pismenom obliku na adresu našeg poslovnog sedišta (opoziv pristavka). Ukoliko opozovete Vaš pristanak prestaćemo sa daljom obradom Vaših podataka što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikljupljenih podataka, s tim da opoziv odnosno povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 Zakona).

  1. Obrada podataka o ličnosti dostavljenih na drugi način (email-om, putem kontakt forme, telefonom i sl.)

Ukoliko kontaktirate našu Službi za podršku kupcima putem kontakt forme (preko web sajta), telefom ili slanjem email-a sa zahtevom za dostavljenje dodatnih informacija, za zamenu proizvoda, za odgovor na konkretno pitanje ili za rešavanje konkretnog problema ili sličnim zahtevom za pomoć, biće nam potrebni Vaši lični podaci. Lični podaci prikupljeni na navedeni način obrađuju se samo u svrhu zbog koje ste nam dostavili iste, odnosno kako bi Vam pružili pomoć, odgovorili na upit, rešili konkretan problem ili pružili potrebne informacije. 

Obrada podataka o ličnosti u ovu svrhu vrši se na osnovu legitimnog interesa (član. 12. stav 1. tačka 6. Zakona) koji je obostran jer podatke koristimo kako bi odgovorili na Vaše pitanje, dostavili potrebne informacije, rešili konkretan problem i na taj način zadovoljili Vas kao našeg kupca ili korisnika web sajta. Lični podaci koji se prikupljaju radi pružanja podrške kupcima ili korisnicima su ime, prezime i adresa elektronske pošte, ali mogu biti i drugi podaci koje nam dostavite, a odnose se na zahtev koji ste nam uputili.

Lične podatke koje nam dostavite na navedeni način ne prenosimo, niti na drugi način otkrivamo trećim licima, a čuvamo ih u roku od tri meseca od dana kada smo Vam poslali konačan odgovor na zahtev za podršku, nakon čega se podaci brišu.

Prikupljanje kolačića (cookies)

Web sajt www.beautystore.rs koristi kolaćiće u skladu sa Politikom kolačića sa kojom se možete upoznati ovde.

Čuvanje Vaših podataka o ličnosti.

Sve podatke o ličnosti rukovalac čuva kao poslovnu i profesionalnu tajnu i sprovodi sve neophodne mere zaštite prilikom vršenja obrade podataka. Podatke o ličnosti rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i to kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci, kontrolu pristupa podacima, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa podataka, kontrolu dostupnosti podataka, kao i ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi podaci o ličnosti prkupljeni elektronskim putem čuvaju se na trajnom nosaču podataka i  primenom svih raspoloživih i razumnih mera zaštite. Naše poslovne prostorije obezbeđene su sistemom video nadzora i alarma, oprema na kojoj se čuvaju podaci nalazi se u posebno obezbeđenim prostorijama, a uređaji na kojima su podaci pohranjeni dodatno su zaštićeni i sigurnosnim lozinkama koje onemogućavaju pristup neovlašćenim licima. Naše osoblje koje je ovlašćeno za pristup podacima o ličnosti je osposobljeno za primenu svih mera od značaja za zaštitu podataka o ličnosti i obavezano na čuvanje poverljivosti podataka.

Cilj i svrha sprovođenja svih navedenih zaštitnih mera je dostizanje nivoa zaštite podataka o ličnosti koji će obezbediti njihovu zaštitu od slučajnog ili namernog gubitka, uništenja, menjanja, neovlašćenog objavljivanja, odavanja i pristupa, kao i korišćenja protivno svrsi zbog koje su prikupljeni. Nažalost, molimo Vas da imate u vidu da prenos podataka preko internet mreže nije potpuno bezbedan i da i pored toga što ćemo preduzeti sve potrebne razumne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke, ne možemo da im obezbedimo 100 % zaštitu, odnosno da garantujemo njihovu potpunu bezbednost.

Koja su Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti?

Zakono o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na podatke o ličnosti utvrdio je niz prava lica čiji su podaci prikupljeni:

Pravo na informisanje i pristup podacima (član 26. Zakona)

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da od nas besplatno zahteva informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kao i informacije o: svrsi obrade; vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno o primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;  predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ukoliko to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; postojanju prava da od rukovaoca (DOO “RP company”) zahtevate brisanje ili ispravku podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade i pravo na prigovor na obradu; pravu da se podnese pritužba Povereniku (pravo na informisanje).

Takođe, imate pravo na pristup svim podacima o ličnosti koje obrađujemo i pravo da zahtevate dostavljanje kopije tih podataka. Dužni smo da Vam na Vaš zahtev dostavimo kopiju podataka koje obrađujemo, a povodom zahteva za ostvarivanje ovog prava informacije se dostavljaju u uobičajenom elektronskom obliku ukoliko je i zahtev dostavljen na taj način, osim ako lice na koje se podaci odnose ne zahteva drugačije dostavljanje (pravo na pristup).

 Pravo na ispravku netačno unetih podataka i dopunu podataka (član 29. Zakona)

Ukoliko smatrate das smo netačno uneli neke podatke o Vašoj ličnosti imate pravo da od nas zahtevate da ih bez odlaganja ispravimo, kao i da, a u zavisnosti od svrhe obrade, dopunite svoje nepotpune podatke, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti (član 30. Zakona)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da traži brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose (“pravo na zaborav”)

Dužni smo da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Vaše podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

 1) ako nam Vaši lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili drugi način obrađivani;

 2) ukoliko ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog osnova za obradu;

3) ukoliko ste kao lice na koje se podaci odnose podneli prigovor na osnovu člana 37. stav 2. Zakona.

4) ukoliko su podaci o ličnosti nezakoniti obrađivani;

5) ukoliko se podaci moraju izbrisati u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti ostvarujete podnošenjem zahteva rukovaocu.

            Pravo na ograničenje obrade (član 31. Zakona)

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da zahtevate da ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti i to samo ukoliko je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

1) ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka;

 2) ako je obrada podataka nezakonita, a protivite se brisanju i umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe podataka;

 3) ukoliko nam za ostvarivanje svrhe obrade više nisu potrebni vaši podaci o ličnosti ali ste ih vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

4) ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procena da li naš pravni osnov za obradu preteže nad vašim interesima.

Ako je obrada ograničena podaci se mogu dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koje se odnose, a rukovalac je dužan da lice na koje se podaci odnose informiše o prestanku ograničenja i to pre nego što ograničenje prestane da važi.

            Pravo na prenosivost podataka (član 36. Zakona)

Imate pravo da u svakom trenutku podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili primate od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku.

Takođe, imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu, bez našeg ometanja, ali samo ukoliko se obrada podataka zasniva na pristanku ili na ugovoru (član 12. stav 1. tačka 1. ili 2. Zakona i član 12. stav 1. tačka 2. Zakona) i ukoliko se vrši automatizovano.

Ukoliko je to tehnički izvodljivo imate pravo da od nas zahtevate da vaše podatke o ličnosti neposredno prenesemo drugom rukovaocu.

            Pravo na prigovor (član 37. Zakona)

Kada se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši za potrebe direktnog oglašavanja, kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da u svakom trenutku i potpuno besplatno podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti u navedenu svrhu, uključujići i profilisanje.

Prigovor možete podneti u svako doba korišćenjem bilo kog kanala komunikacije (dovoljno je da pošaljete e-mail ili pismenu izjavu putem pošte na adresu našeg poslovnog sedišta). Nakon što izjavite prigovor na obradu podataka za potrebe direktnog oglašavanja obrada vaših podataka u tu svrhu više nije dozvoljena i u obavezi smo da bez nepotrebnog odlaganja obrišemo sve vaše podatke, s tim da izjavljeni prigovor ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka, a pre prigovora.

Pravo na obaveštavanje u slučaju povrede podataka o lličnosti (član 53. Zakona)

Ukoliko dođe do povrede Vaših ličnih podataka u toj meri da povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da Vas bez nepotrebnog odlagaja o povredi obavesti, a rukovalac se može oslobodite dužnosti obaveštavanja samo u slučajevima taksativno navedenim u Zakonu.

            Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku (član 82. Zakona)

Ukoliko smatrate da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” broj 87/2018) ili da Vam uskraćujemo ili na drugi način povređujemo neko od prava taksativno navedenih u ovom odeljku Politike privatnosti imate pravo da kao lice na koje se podaci odnose podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti– Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo lica na koje se podaci odnose da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Pravo na sudsku zaštitu (član 84. Zakona)

Ukoliko smatrate da Vam je radnjom obrade Vaših podataka o ličnosti, suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povređeno neko pravo imate pravo i na sudsku zaštitu. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Imate pitanje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti?

Ukoliko imate bili kakvih nedoumica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vršimo, ili ukoliko imate neka konkretna pitanja u vezi sa obradom upravo Vaših podataka o ličnosti, budite potpuno slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo učiniti sve kako bi Vam pružili pomoć i podršku, dali potrebne informacije ili obaveštenja, razjasnili nedoumice ili vam pružili pomoć i podršku na neki drugi način. O svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti putem telefona br. +381 21 467 458, e-mejl adrese: office@rpcompany.co.rs ili slanjem pismena na adresu poslovnog sedišta rukovaoca Pere Popadića broj 49, 21000 Novi Sad.

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji možete preuzeti ovde. Rukovalac će licu na koje se podaci odnose i čiji su podaci prikupljeni u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim Zakonom.

Izmene politike privatnosti

DOO “PR company” u svakom slučaju zadržava pravo da ukoliko se ukaže potreba ili ukoliko to bude zahtevala promena zakonske reglative izmeni ili dopuni Politiku privatnosti beutystore web stranice. Sve eventualne izmene ili dopune biće objavljene na ovoj stranici i primenjivaće se od momenta objavljivanja, te Vas molimo da periodično posetite ovu stranicu kako bi se informisali o tom da li je došlo do izmena njene sadržine i u čemu se eventualne izmene sastoje, a sve kako bi se potpuno i blagovremeno informisali o zaštiti Vaše privatnosti na beautystore.rs web stranici. Ukoliko pak Politiku privatnosti izmenimo u većem obimu ili čak u celosti o tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte ili postavljanjem vidljivog obaveštenja na početoj stranici web sajta i to pre stupanja na snagu izmena Politike privatnosti.

U Novom Sadu, dana 01.05.2020. godine.