USLOVI KORIŠĆENJA

Hvala Vam što ste posetili  BEAUTY STORE web stranicu!

Odeljak pod nazivom „USLOVI KORIŠĆENJA“ sastoji se iz dva dela i  to :

 1. „USLOVI KORIŠĆENJE BEAUTY STORE WEB SAJTA“ i
 2. „USLOVI KUPOVINE NA BEAUTY STORE WEB PRODAVNICI“.

U prvom delu označenim rednim brojem 1. pod naslovom „USLOVI KORIŠĆENJE BEAUTY STORE WEB SAJTA“ definisali smo pravila po kojima Vi kao korisnik možete pristupiti BEAUTY STORE web lokaciji i načinu na koji je možete koristiti, pravila koja se odnose na sadržaj sajta i sadržaj koji Vi kao korisnik dostavljate, veze sa i ka drugim web sajtovima i lokacijama, pravila o privatnosti i zaštiti ličnih podataka koje nam kao korisnik  dostavljate, uslovi i način na koji Vam u potpunosti ili delimično možemo ograničiti pristup web sajtu i koje aktivnosti korisnika su zabranjene na našem web sajtu.

Drugi deo ovog odeljka pod naslovom „USLOVI KUPOVINE NA BEAUTY STORE WEB PRODAVNICI“ definiše uslove online kupovine na našoj web stranici kao što su pravna priroda ugovora o prodaji na daljinu, registracija ili kupovina bez registracije, izbor proizvoda, naručivanje, plaćanje, dostava i prava kupaca kao što su pravo na reklamaciju i odustanak od ugovora.

MOLIMO VAS da pažljivo pročitate sve odredbe „Uslova korišćenja“  našeg web sajta, jer svako pristupanje i upotreba našeg web sajta podrazumeva da ste prihvatili njegove „USLOVE KORIŠĆENJA“. Takođe, želimo da napomenemo da zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku u potpunosti ili delimično izmenimo ili dopunimo „Uslove korišćenja“ bez prethodnog obaveštavanja korisnika, pa Vas molimo da periodično prilikom pristupanja našem web sajtu ponovo pregledate i pažljivo pročitate sve odredbe ovog odeljka, jer daljim korišćenjem bilo koje funkcije sajta dajete svoju saglasnost i prihvatate sva objavljena pravila i uslove korišćenja.

 1. USLOVI KORIŠĆENJA BEAUTY STORE WEB SAJTA

Definicija pojmova:

“BEAUTY STORE,”BEAUTY STORE web sajt ili prodavnica” „beautystore.rs““MBeauty”, „It’S SKIN“, “NEOGEN”, “La’dor”, ”TITANIA”, “Treaclemoon”, “Nacomi”,„Mi“, „Naša“ – kada na ovom web sajtu koristimo navedene pojmove koristimo ih sa značenjem koje se odnosi na kompaniju – privredno društvo DOO „RP company“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, iz Novog Sada, ulica Pere Popadića broj 49., koje je generalni distributer za teritoriju Republike Srbije svih brendova kozmetičkih proizvoda koji se prikazuju i prodaju putem beautystore.rs web prodavnice. Kada privredno društvo DOO “RP company” Novi Sad, za potrebe BEAUTY STORE web sajta koriste ime brenda, naziv web sajta, prodavnice illi označava domen na kome se nalazi, uvek postupa u svoje ime i za svoj račun.

„Korisnik“, „Vi“, „Vaša“ – kada se na ovom web sajtu koriste navedeni pojmovi svi se odnose na fizičko lice koje pristupa i / ili koristi web stranicu BEAUTY STORE.   

Prava vlasništva i prava intelektualne svojine

Web sajt „BEAUTY STORE“ na domenu www.beautystore.rs vlasništvo je kompanije DOO „RP company“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Novi Sad, Pere Popadića 49. Celokupan sadržaj web sajta, odnosno svi tekstovi, slike i drugi materijali zaštićeni su autorskim pravima i vlasništvo su BEAUTY STORE-a ili su postavljen na stranicu uz dozvolu kompanija koje su proizvođači i vlasnici brendova. Isključivi vlasnici svih zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici (logo brenda, logo za kvalitet, linkovi, uslužne marke i sl.) su kompanije koje su proizvođači ili vlasnici brenda i postavljeni su na ovu stranicu uz izričitu saglasnost tih kompanija.

Ukoliko nije izričito naglašeno i posebno istaknuto na drugom mestu na BEAUTY STORE web sajtu, dozvoljeno Vam je da slobodno pregledate sadržaj ovog sajta kada i koliko želite, da reprodukujete njegove delove štampanjem, kopiranjem i preuzimanjem sadržaja, ali isključivo za ličnu upotrebu u informativne i nekomercijalne svrhe ili u svrhu slanja drugim pojedincima. Reprodukcija delova sadržaja BEAUTY STORE web sajta u lične, nekomercijalne svrhe dozvoljena je samo pod uslovom da prilikom kopiranja ne dođe do povrede oznaka o vlasništvu, autorskim pravima i zaštitnim znakovima, odnosno ukoliko kopirate deo sadržaja ovog sajta kopirani deo mora sadržati sve navedene oznake kao i originalni deo stranice. Imajte u vidu da je zabranjeno svako javno prikazivanje, distribucija, prodaja ili bilo koji drugi vid reprodukcije sadržaja ovog web sajta radi sticanja dobiti, odnosno  korišćenje delova ovog sajta u komercijalne svrhe, zabranjeno je menjanje sadržaj ovog sajta, kao i uključivanje njegovih delova kopiranjem u druge web sajtove ili druge vidove javnih objava i oglašavanja.

            Pravo na zaštitu ličnih podataka korisnika web sajta

Prilikom posete ili korišćenja BEAUTY STORE web sajta na tačno određenim mestima ili prilikom korišćenja pojedinih funkcija sajta možemo od Vas tražiti da nam dostavite određene lične podatke koji su nam potrebni kako bi mogli da Vam isporučimo kupljenu robu, da Vas obavestimo o statusu porudžbine, da Vas obavestimo o našim marketinškim aktivnostima ili slično. Na koji način prikuplljamo Vaše lične podatke, pod kojim uslovima, za koju namenu i na koji način i pod kojim uslovima ih čuvamo i štitimo možete pročitati u odeljku Politika privatnosti na našem web sajtu.

            Aktivnosti čije preduzimanje je zabranjeno na BEAUTY STORE web sajtu

Svaka neovlašćena upotreba sadržine web sajta BEAUTY STORE koja nije u skladu sa uslovima korišćenja web sajta i zakonskim propisima strogo je zabranjena.

Pod zabranjenim aktivnostima na ovom web sajtu, ne isključujući eventualno druge, naročito smatramo:

 • Svaku aktivnost koja se odnosi na korišćenje ovog web sajta, delovanje i dostavljanje sadržaja kojima se iznose optužbe, uvrede, klevete, netačni podaci na račun BEAUTY STORE-a, odnosno svaka aktivnost na ovom web sajtu kojom se narušava poslovni ugled i reputacija BEAUTY STORE-a i DOO “RP company” Novi Sad, njegovih zaposlenih, trećih lica i naših poslovnih partnera.
 • Svaka aktivnost kojom se ovaj web sajt koristi u komercijalne svrhe korisnika sajta ili trećih lica kao što su prodaja proizvoda ili reklamiranje usluga korisnika sajta ili trećih lica.
 • Svaka aktivnost kojom se povređuje pravo privatnosti ili bilo koje drugo pravo trećeg lica, a naročito dostavljanje, postavljanje ili davanje ličnih podataka trećeg lica bez prethodno pribavljene saglasnosti trećeg lica.
 • Objavljivanje i dostavljanje materijala na ovaj web sajtu uvredljivog, neistinitog, rasističkog, pornografskog, vulgarnog, pretećeg, diskriminatorskog sadržaja, sadržaja kojim se podstiče ili poziva na vršenje krivičnih dela ili drugih protivzakonih radnji kojima se može povrediti javni interes ili naneti šteta web sajtu ili trećim licima, kao i sadržaja za čije postavljanje i objavljivanje korisnik nema ovlašćenje. BEAUTY STORE će ovakve sadržaje bez odlaganja ukloniti sa web sajta bez prethodnog upozorenja ili obaveštenja korisnika sajta i preduzeće druge zakonom propisane radnje i aktivnosti.
 • Zabranjeno je postavljanje datoteka, kompjuterskih kodova, programa koji sadrže i omogućavaju transmisiju virusa na ovaj web sajt i koji mogu otežati ili onemogućiti rad web sajta, preuzeti upravljanje nad njim ili opremom potrebnom za njegovo funkcionisanje ili na drugi način naneti štetu BEAUTYSTORE web sajtu, korisnicima sajta ili trećim licima.

Sadržaj koji korisnici sajta dostave na sajt

Pod sadržajem koji korisnici dostave na BEAUTY STORE web sajt smatra se svaki materijal, komunikacija ili sadržaj koji korisnik sajta prenese na ovaj web sajt na sopstvenu inicijativu ili po pozivu web sajta učinjenog registrovanim korisnicima. Prenos sadržaja na ovu web stranicu može biti izvršen putem email-a ili na drugi način i može se sastojati u komentaru, poruci, pitanju, sugestiji, informaciji ili bilo kom obliku podatka koji je pogodan za slanje i prijem elektronskim putem, a koji korisnik sajta prenese BEAUTY STORE web sajtu.

Dostavljanjem sadržaja korisnika na BEAUTY STORE web sajt isti postaje naše vlasništvo i može biti korišćen u bilo koju svrhu. Korisnik web sajta dostavljanjem sadržaja daje saglasnost za objavljivanje sadržaja na web sajtu i garanciju da je dostavljni sadržaj njegovo vlasništvo, da se upotrebom, objavljivanjem ili deljenjem dostavljenog sadržaja od strane BEAUTY STORE web sajta ne dira u prava trećih lica, niti se povređuje bilo koji pozitivnopravni propis. Svi sadržaji koje korisnik dostavi ili koje objavi na navedeni način, izuzev ličnih podataka koji uživaju posebnu zaštitu, nisu poverljivi i BEAUTY STORE nema obavezu njihovog čuvanja već ih bez saglasnosti korisnika može učiniti dostupnim trećim licima.

BEAUTY STORE nema obavezu da dostavljeni materijal podeli, postavi na sajt ili na bilo koji drugi način učini dostupnim njegov sadržaj trećim licima, BEAUTY STORE ima pravo, ali nikako obavezu, da dostavljeni materijal pregleda i proceni pre eventualnog objavljivanja. Ukoliko i pored navedenih upozorenja odlučite da podelite određeni sadržaj ili materijal na našem web sajtu još jednom želimo da Vam predočimo da to činite na sopstvenu odgovornost.

Linkovi ka sajtovima trećih lica ili kompanija

BEAUTY STORE web sajt može sadržati linkove koji vode ka sajtovima trećih lica, kompanija odnosno ka drugim web sajtovima. Takve veze postavljamo na našem web sajtu u najboljoj nameri jer smatramo da mogu biti od koristi za naše korisnike, da im eventualno mogu pružiti određene pogodnosti, korisne informacije ili slično. BEAUTY STORE posebno napominje da nema apsolutno nikakvu kontrolu nad tim sajtovima i da samim tim neće snositi nikakavu odgovornost za sadržaj tih sajtova, njihovu funkcionalnost i bezbednost njihovog korišćenja. Ukoliko posredstvom veze koja je postavljena na našem web sajtu posetite i web sajt nekog trećeg lica savetujemo Vam i preporučujemo da pre korišćenja istih pažljivo pročitate uslove korišenja i politiku privatnosti tih sajtova. Posetu sajtovima trećih lica posredstvom veze sa našeg web sajta vršite na sopstvenu odgovornost.

Saglasnost za sprečavanje pristupa BEAUTY STORE web sajtu

U našem najboljem interesu je da što veći broj korisnika poseti ovaj web sajt kako bi se informisali o brendovima ili pojedinim proizvodima koje nudimo ili kako bi se preko ovog web sajta naručivali i kupovali proizvodi. Nažalost, u određenim situacijama, za koje se nadamo da ih neće ni biti ili da će biti izuzetno retke, bićemo prinuđeni da nekim posetiocima ili korisnicima web sajta onemogućimo pristup sajtu ili pojedinim funkcijama sajta. Pristupanjem našem web sajtu dajete saglasnost da to možemo učiniti po sopstvenoj proceni, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, kao i bez navođenja razloga za takvo postupanje. BEAUTY STORE neće i ne može snositi nikakvu odgovornost niti štetne posledice ukoliko korisniku ili posetiocu sajta onemogući ili ograniči pristup sajtu ili pojedinim funkcijama sajta.

Potpunost i tačnost informacija i podataka dostupnih na sajtu

Nastojimo da sve informacije i podatke koje postavimo na ovaj web sajt budu tačne, proverene, blagovremene i potpune. Ali posebno želimo i da napomenemo da su sve informacije i podaci dostupni na ovom web sajtu informativnog karaktera, da se ne mogu smatrati profesionalnim mišljenjem ili savetom, kao i da mogu biti promenjeni. Sve informacije, podatke i materijale do kojih ste došli pristupom ili korišćenjem ovog web sajta prihvatate i koristite na sopstvenu odgovornost. BEAUTY STORE, niti bilo ko od njegovih direktora, vlasnika, zaposlenih ili saradnika ne daje nikakve garancije niti preuzima bilo koji vid odgovornosti za posledice koje su proistekle iz pretpostavke korisnika sajta ili kupca proizvoda o tačnosti, potpunosti i blagovremenosti informacija i materijala na ovom web sajtu. Svi materijali i informacije na BEAUTY STORE web sajtu mogu biti promenjeni bez prethodne najave, pa je iz tog razloga na Vašoj ličnoj odgovornosti da pratite sve izmene njegovog sadržaja.

 1. USLOVI KUPOVINE NA BEAUTY STORE WEB PRODAVNICI

Definicije

Značenje pojmova koji se koriste u uslovima kupovine: “BEAUTY STORE“,“Naša”,“Mi”ovi pojmovi se koriste da označe privredno društvo – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „RP COMPANY“ ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, iz Novog Sada, ulica Pere Popadića broj 49, PIB: 100735263, MB: 087212246, broj telefona +381 21 469970 (TRGOVAC).

DOO „RP company“ Novi Sad je generalni distributer za teritoriju Republike Srbije svih brendova čiji proizvodi se prodaju putem ove web prodavnice i to:

 1. It’S SKIN (proizvođač – It’S HANBUL CO, LTD., Seul, Južna Koreja);
 2. NEOGEN (proizvođač – OUTIN FUTURES CORP., Seul, Južna Koreja);
 3. La’dor (proizvođač -JP professional CO, LTD, Seul, Južna Koreja);
 4. MBeauty Cosmetics (proizvođač -MBEAUTY COSMETICS CO.,LTD, Anyang-S, Južna Koreja);
 5. Treaclemoon (proizvođač -BLUE ORANGE BRAND MANAGEMENT Ltd, Cokenach Estate, Barkway, Velika Britanija);
 6. Nacomi (proizvođač -P.U.H. KAMIL Kamil Gawlinski Import-Export S.P.z.u.o., Wegierska Gorka, Poljska);
 7. TITANIA (proizvođač -TITANIA® Fabrik GmbH, Vulfrat, Nemačka).

beautystore.rs”- je internet/web prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim važećim zakonima Republike Srbije.

Proizvod – ovaj pojam se koristi da označi robu/artikle koje BEAUTY STORE (TRGOVAC) prodaje na “beautystore.rs” web prodavnici.

Potrošač”,“Kupac– je fizičko lice koje preko ove web prodavnice kupuje proizvode u svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili komercijalnoj upotrebi, odnosno za sopstvene potrebe ili ličnu upotrebu.

Ugovor o prodaji na daljinu

Ukoliko odlučite da preko beautystore.rs web prodavnice kupite neki od proizvoda iz naše ponude budite svesni da poručivanjem robe i potvrdom porudžbine sa BEAUTY STORE-om (Trgovcem) zaključujete ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Navedenim Zakonom ugovor na daljinu je definisan kao ugovor o prodaji zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva potrošača ili trgovca isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora uključujući i sam trenutak zaključenja. Primerak potpisanog ugovora o prodaju na daljinu možete preuzeti ovde.

Pre nego što obavite kupovinu na beautystore.rs web prodavnici želimo da Vas upoznamo sa uslovima kupovine, koracima u kupovini i vašim pravima kao potrošača po osnovu ugovora na daljinu zaključenog preko ovog web sajta.

Molimo Vas da pažljivo pročitate sve odredbe koje slede!!

USLOVI KUPOVINE

Radno  vreme internet prodavnice

Radno vreme beautystore.rs internet prodavnice je od 00 do 24h, 7 dana u nedelji, što znači da proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete poručiti kada god želite, osim u slučajevima privremene nedostupnosti sistema usled tehničkih problema ili rada na redovnom održavanju sajta. Molimo Vas da imate u vidu da ukoliko porudžbinu izvršite neradnim danima ili u dane praznika da će Vaša pošiljka biti predata kurirskoj službi radi isporuke prvog narednog radnog dana.

Ko može da kupiti proizvode preko naše web prodavnice?

Svako punoletno fizičko lice za sopstvenu/ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe može  kupiti proizvode iz naše online ponude ukoliko je adresa za isporuku na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije. Maloletna lica mogu kupiti naše proizvode samo posredstvom roditelja ili staratelja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće slobodno nas kontaktirajte putem email-a  u svako doba ili nas pozovite telefonom svakog radnog dana od 08:30 do 16:00 časova (email adresu i brojeve telefona za informacije pronađite u odeljku “ Kontakti”).

Koraci u kupovini

Ukoliko želite da kupite neki od proizvoda preko beautystore.rs web sajta to možete učiniti sa ili bez prethodne registracije. Registracija na našem web sajtu nije obavezna, kako bi se kupovina realizovala, ali je preporučljiva jer Vam ubrzava sam proces kupovine i omogućava pristup pojedinim funkcijama sajta rezervisanim samo za registrovane korisnike.

REGISTRACIJA

Koje su pogodnosti registracije na našem web sajtu?

 • Brza kupovina: nakon logovanja ili nakon posete sajtu ( uz opciju “Zapamti me”) izbora proizvoda i eventualnog pregleda korpe sistem registrovanog kupca odmah prebacuje na korak plaćanje bez unošenja ličnih podataka;
 • Mogućnost pristupa određenim sadržajima i pojedinim funkcijama sajta kao što su status kupovine, lista želja i slično;
 • Beleženje istorije kupovine;
 • Periodični akcijski popusti rezervisani samo za registrovane korisnike i druge.

Ukoliko odlučite da se registrujete na našem web sajtu za to će Vam biti potrebno samo nekoliko minuta, jer je sam postupak vrlo jednostavan i potrebno ga je izvršiti samo jednom.

“Registracija” – postupak registracije započinje klikom na dugme/ikonicu “REGISTRUJ SE” koja se nalazi na početnoj stranici web sajta, a registraciju možete izvršiti i prilikom kupovine i to u okviru koraka u kupovini “Naručivanje” klikom na ikonicu/dugme “Napravi nalog”. Nakon toga pojaviće se prozor u kome je potrebno uneti sledeće podatke:  Ime; Prezime; Ulica i broj;  Mesto; Poštanski broj; Mobilni telefon;. Zatim, da biste završili postupka registracije potrebno je da unesete adresu e-pošte i lozinku koji sami kreirate, a zatim kliknete na na dugme/ikonicu “REGISTRUJ SE”. Postupak registracije završava se kada na adresu e-pošte koju ste naveli u prozoru za registraciju dobijete potvrdu o uspešno izvršenoj registraciji na našem web sajtu. Prilikom registracije možete dati saglasnost (obeležavanjem polja) za obradu vaših ličnih podataka koje ste dali prilikom popunjavanja formulara za registraciju u svrhu realizacije markentiških aktivnosti sa ciljem podrške prodaji, ali davanje ove saglasnosti nije uslov za registraciju i prepušteno je Vašoj slobodnoj odluci.

Molimo sve registrovane korisnike našeg web sajta da dobro čuvaju pristupnu lozinku!!

Nakon izvršene uspešne registracije registrovani korisnik snosi svu odgovornost za čuvanje tajnosti lozinke koja mu je potrebna za korišćenje naše web prodavnice, pa sve registrovane korisnike upozoravamo da lozinku nikada ne odaju trećim licima jer će u protivnom snositi svu odgovornost za štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem njihovog naloga.

Ukoliko zaboravite lozinku za Vaš registrovan nalog na našem web sajtu potrebno je da u prozoru za logovanje kliknete na opciju Zaboravili ste lozinku? nakon čega je potrebno da unesete adresu e-pošte kako bi Vam poslali vezu za kreiranje nove lozike i kliknete na ikonicu/dugme “resetuj lozinku”.

“Logovanje” ili“Prijavljivanje” – Ukoliko želite da pristupite svom nalogu sa nekog drugog uređaja ili ukoliko ste se odjavili prilikom prethodne posete našem web sajtu, biće potrebno samo da kliknete na polje “ ULOGUJ SE” i u otvoreni formular unesete  adresu e-pošte (koju ste naveli prilikom registracije) i lozinku i nakon toga nastavite sa pretraživanjem ili kupovinom. Imate mogućnost da prilikom korišćenja funkcije “ULOGUJ SE” obeležite polje ispred dodatne/opcione funcije “Zapamti me” koja vam omogućava da ostanete ulogovani, odnosno da automatski budete ulogovani na našem web sajtu kada mu pristupite sa uređaja sa kog ste izvršili registraciju, ali da li ćete označiti i ovu opcionu funkciju zavisi isključivo od Vaše odluke!!

PREGLED I IZBOR PROIZVODA

Proizvodi iz naše ponude na “beautystore.rs” web prodavnici razvrstani su u dve kategorije i to po brendovima proizvoda i po vrsti proizvoda i možete ih pregledati poput kataloga.

Takođe, ukoliko znate naziv proizvoda ili linije proizvoda koje želite da pregledate možete koristiti i funkciju “Pretraži” tako što ćete naziv proizvoda ili naziv brenda ili ključne reči iz naziva proizvoda uneti u polje za pretragu. Svi proizvodi u ponudi na “beautystore.rs” web prodavnici prikazani su i fotografijama informativnog karaktera. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi proizvoda iz naše online ponuude slobodno nas kontaktirajte telefonom ili nam postavite pitanje elektronskom poštom (broj telefona i e-mail za kontakt pronađite u odeljku “Kontakt”)

Kako prilikom pretraživanja pronađete proizvod koji želite da kupite kliknite na dugne “DODAJ U KORPU” čime izabrani proizvod stavljate u korpu kao u “klasičnoj prodavnici”- funkcija “KORPA” u gornjem desnom uglu se aktivira tako što prikazuje broj proizvoda koji ste izabrali. Nakon što ste proizvod koji želite da naručite stavili u korpu možete nastaviti sa pregledanjem proizvoda i ukoliko pronađete još jedan ili više proizvoda koje želite da naručite ponovite postupak klikom na dugme “Dodaj u korpu”. Kada završite sa pregledanjem proizvoda prelazite na sledeći korak koji u ovoj fazi naručivanja može biti “Pregled korpe”, “Plaćanje” ili “Naruči”.

Kada prilikom pretraživanja pronađete proizvod koji Vam je interesantan možete koristiti i opciju brzog pregleda “QUICK VIEW”,  koja otvara prozor sa uvećanom fotografijom samog proizvoda i osnovnim podacima o proizvodu ( naziv, cena po jednom proizvodu, da li ga ima na zalihama i sl.) i opcijom da se i prilikom pregleda na ovaj način kupi korišćenjem funkcije “DODAJ U KORPU”.

PREGLED KORPE

Ukoliko ste nakon pregledanja i izbora proizvoda izabrali korak “Pregled korpe” ili “Korpa” otvoriće se stranica na kojoj se nalazi spisak proizvoda koje ste do tada stavili u korpu. Pregled ove stranice omogućava Vam da još jednom pregledate koje proizvode ste poručili, da odredite količinu – izraženu u komadima proizvoda koju želite da poručite, daje Vam mogućnost da uklonite jedan ili sve proizvode ukoliko ste se predomislili, kao i opciju da se vratite korak u nazad i da ponovo pregledate i birate proizvode i eventualno dodate proizvode koje ste zaboravili ili propustili da stavite u korpu ili da izaberete opciju “Ažuiranje korpe”. Nakon što ste pregledali svoju korpu i utvrdili njen sadržaj kliknite na dugme “Nastavite sa plaćanjem” i pređite na sledeći korak u kupovini.

NARUČIVANJE

Ovaj korak u kupovini preko našeg web sajta razlikuje se ukoliko ste do njega došli kao registrovani korisnik ili niste. Naime, ukoliko ste registrovani korisnik ovaj korak u kupovini se preskače već nakon odabira proizvoda, sa ili bez pregleda korpe, direktno odlazite na stranicu za plaćanje, s tim da možete izbrati opciju „Isporuka na drugu adresu?“ koju koristite ukoliko želite  da isporuku kupljenih proizvoda izvršimo na adresi koja je različita od adreses koju ste naveli prilikom registracije.  

Ukoliko niste registrovani korisnik našeg web sajta u ovom koraku je potrebno da unesete svoje lične podatke koji su neophodni za realizaciju kupovine i koje unosite u prazna polja na levom delu stranice označena sa *. Podaci koje tražimo od neregistrovanih korisnika u ovom korak su sledeći: 1. Ime, 2. Prezime, 3. Ulica i kućni broj 4. Grad/Mesto 5. Poštanski broj 6. Broj telefona, 7. Adresa e-pošte. Ukoliko želite da preuzmete pošiljku na adresi koja je različita od adrese vašeg stanovanja, označite polje ispred rečenice “Isporuka na drugu adresu?” i unesite tražene podatke. Ukoliko imate posebne nepomene u vezi sa narudžbinom ili samom isporukom molimo Vas da sve napomene unesete u polje označeno sa “Napomene o narudžbi”. Molimo Vas da što preciznije navedete sve podatke kako bi olakšali i ubrzali sam postupak isporuke.

Nakon unošenja navedenih ličnih podataka i podataka za isporuku u desnom delu iste stranice nalazi se kreirana “VAŠA NARUDŽBA” u kojoj su navedeni svi proizvodi koje ste odabrali, količina proizvoda, cena poručenih proizvoda po jedinici mere, ukupna cena za sve odabrane proizvode (ukoliko ih ima više), cena isporuke i ukupan iznos koji treba da platite, a koji obuhvata cenu poručenih proizvoda i cenu isporuke sa PDV-om. Nakon pregleda Vaše narudžbe potrebno je da izaberete način na koji želite da izvršite plaćanje (označavanjem polja ispred ponuđenog načina plaćanja – pouzećem ili platnom karticom).  

            PLAĆANJE

            Plaćanje preko naše web prodavnice vrše se isključivo u dinarima (RSD)!!!

 1. Cene

Cene svih proizvoda na našoj web prodavnici izražene su u dinarima sa uračunatim PDV-om i navedene su za svaki proizvod posebno i to za količinu od jednog proizvoda. Cene naših artikala su podložne promenama i zadržavamo pravo da ih menjamo na dnevnom nivou. Kada dobijete potvrdu porudžbine cena proizvoda se više ne može menjati. BEAUTY STORE Vam garantuje cenu na dan kupovine, pa ukoliko dođe do promene cene proizvoda nakon kupovine/potvrde porudžbine,  a pre izvršene isporuke, u obavezi ste da nam platite samo cenu koja je važila na dan kupovine i koja je navedena u potvrdi o porudžbini. 

Planiramo da u cilju pružanja različitih pogodnosti našim kupcima organizujemo različita akcijska sniženja tokom određenih promotivnih perioda, te u skladu sa navedenim zadržavamo pravo da cene pojedinih proizvoda menjamo na dnevnom nivou, a o čemu ćemo naše kupce blagovremeno obavestiti isticanjem akcija, sniženja i promotivnih perioda na početnoj stranici u okviru rubrike  “SNIŽENJA”, isticanjem akcijske cene crvenom bojom pored proizvoda u okviru pretage proizvoda i slanjem akcijskih ponuda kupcima putem e-maila (ova pogodnost rezervisana je samo za korisnike koji su se prijavili za prijem našeg newsletter-a).

Posebno napominjemo da u cenu proizvoda nisu uračunati troškovi dostave na adresu/mesto isporuke. Troškovi dostave proizvoda padaju na teret kupca i iskazani su posebno kao “troškovi isporuke” i uračunati su u ukupan iznos koji nam dugujete “Ukupno za plaćanje”.

Kao posebnu pogodnost za naše kupce obezbeđujemo i besplatnu dostavu, ali samo pod uslovom da vrednost Vaše porudžbine prelazi iznos od 3.000,00 dinara (vrednost samo za poručene proizvode sa PDV-om).

 1. Kako platiti poručene proizvode

Plaćanje proizvoda poručenih preko beautystore.rs web prodavnice možete izvršiti na dva načina:

 • Pouzećem;
 • Plaćanjem platnim karticama.

Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste izabrali “plaćanje pouzećem” kao Vaš način plaćanja prvo želimo da Vas informišemo da takav način plaćanja podrazumeva plaćanje koje se vrši fizički na licu mesta, prilikom isporuke robe, i to kuriru samo gotovinom i u dinarima. Molimo Vas da pripremite tačan iznos novca za plaćanje (naveden u email-u kojim potvrđujemo Vašu porudžbinu), kako bi ubrzali i olakšali samo preuzimanje pošiljke i plaćanje poručene robe.

Plaćanje platnim karticama

Na našem web sajtu plaćanje možete izvršiti i platnim karticama VISA, MasterCard ili Maestro koje su od strane banke izdavaoca kartice odobrene za online odnosno internet plaćanje. Kada izaberete opciju online plaćanja Vašom platnom karticom, sistem će Vas automatski preusmeriti na portal za plaćanje “Raiffaisen banke”. Celokupan proces naplate obavlja se preko procesora “Raiffaisen bank” a.d. Beograd gde se kriptovano i neposredno razmenjuju podaci o platnoj kartici između Kupca/Platioca i servera banke, tako da ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu i ne mogu biti poznati ili na bilo koji način dostupni našem sistemu – beautystrore.rs web prodavnici. Kako se sam process plaćanja i naplate obavlja na potralu Raiffisen banke, sigurnost i tajnost podataka o platnoj kartici, kao i sigurnost samog plaćanja obezbeđuje i garantuje Raiffaisen banka a.d. Beograd.

Kako se celokupan proces online plaćanja obavlja preko portala “Raiffaisen Banke” beautystore.rs web prodavnica i kompanija “RP company” DOO Novi Sad se odriču bilo kog vida odgovornosti za bilo koji vid ili oblik neovlašćenog ili neautorizovanog korišćenja platne kartice ili zloupotrebe iste, i neće i ne mogu biti ni na koji način obavezani da izvrše povrat sredstava uplaćenih na neki od navedenih načina. Takođe, web prodavnica beautystore.rs nije i ne može biti odgovorna za nepostojanje ili prekid internet konekcije ili za nedostupnost procesora ili sistema platnih kartica na portal Banke.

Kada izaberete opciju plaćanja platnim karticama i sistem Vas automatski preusmeri na portal za plaćanje “Raiffaisen Banke” potrebno je da unesete, u za to predviđena polja, podatke o platnoj kartici kojom želite da izvršite plaćanje. Imajte u vidu da ne možete vršiti izmenu podataka koji su već automatski navedeni (ukupna suma koju treba da platite, broj pošiljke). Nakon što izvršite plaćanje preko portala Banke sistem Vas automatski vraća na “beautystore.rs” web prodavnicu, gde će stajati i obaveštenje da je Vaša kupovina uspešna. Sistem će Vas automatski vratiti na našu web prodavnicu i ukoliko je došlo do neke greške prilikom plaćanja platnom karticom i dobićete obaveštenje zašto niste mogli da izvršite plaćanje. Kada je plaćanje platnim karticama uspešno izvršeno više se ne može menjati iznos za koji je plaćanje izvršeno kao ni specifikacija e-računa, a nakon izvršene naplate iznosa niste u mogućnosti da otkažete plaćanje po izabranom računu niti se naplaćeni iznos može stornirati.

Ukoliko izaberete plaćanje naših proizvoda platnim karticama imajte u vidu da prilikom isporuke poručene robe nemate nikakvu obavezu plaćanja niti bilo kakvih dodatnih troškova. Takođe, želimo da Vam predočimo da ukoliko dođe do povrata poručene robe i naplaćenih sredstava, pod uslovima i na način definisanim ovim Uslovima korišćenja i Zakonom o zaštiti potrošača, u slučaju reklamacije ili otkaza ugovora, ukoliko ste prilikom kupovine na našoj web prodavnici plaćanje prethodno izvršili platnom karticom, povraćaj naplaćenih sredstava moguć je SAMO preko “Raiffaisen banke”. Ukoliko se ispune uslovi za potpuni ili delimični povraćaj naplaćenih sredstava, na naš zahtev kao trgovca, Banka će izvršiti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice kojom je izvršeno plaćanje i to storniranjm il delimičnim storniranjem originalne transakcije.

S druge strane, želimo da Vas informišemo da je plaćanje moguće izvršiti platnim karticama VISA, MasterCard i Maestro domaćih i inostranih banaka, koje su odobrene za online ili internet plaćenje. Kada plaćanje vršite platnom karticom čiji je izdavalac inostrana banka, dinarski iznos transakcije se konvertuje u settlement valutu banke (EUR) prema kursu NBS, a prilikom zaduživanja Vaše kartice već konvertovani iznos će se kovertovati u Vašu lokalnu valutu (valutu zemlje u kojoj je izdata platna kartica), a prema kursu koji koji primenjuje operator platnih kartica i koji nam u trenutku transankcije nije poznat. Molimo Vas da imate u vidu da se ukoliko plaćanje vršite platnom karticom inostrane banke, zbog navedenih konverzija, iznos za koji će biti zadužena Vaša kartica može neznatno razlikovati od cene izražene u dinarima na našem web sajtu.

Sve reklamacije na izvršeno online plaćanje platnim karticama možete poslati na email adresu prodaja@beautystore.rs.

POTVRDA PORUDŽBINE

Po prijemu Vaše porudžbine izvršene putem naše online prodavnice pristupa se njenoj obradi koja se završava POTVRDOM PORUDŽBINE. Pod obradom Vaše porudžbine podrazumeva se provera podataka o naručiocu (samo ispravnost i jasnoća podataka potrebnih za realizaciju isporuke) i provera podataka o narudžbenici (provera da li smo u mogućnosti da Vam isporučimo sve naručene proizvode).  Želimo da Vas obavestimo da zadržavamo pravo da Vas kontaktiramo pre potvrde porudžbine (email-om ili telefonom koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžine) kako bi otklonili nejasnoće ili eventualne greške u podacima koje ste nam dostavili, a pre validacije istih, kako bi eventualno ispravili uočene nedostatke i omogućili efikasnu dostavu poručenih artikala.

Kada obradimo Vašu poružbinu na e-mail koji ste nam dali za kontakt poslaćemo Vam POTVRDU PORUDŽBINE koja znači da smo je prihvatili i da smo u mogućnosti da je izvršimo i da pristupamo realizaciji isporuke. Ukoliko ste prilikom naručivanja izabrali opciju „plaćanje platnim karticama“ uz potvrdu porudžbine dostaviće Vam se i obaveštenje o iznosu realizovanom sa računa platne kartice.

Ukoliko nakon slanja poružbine ne dobijete putem email-a potvrdu o porudžnini molimo Vas da sami proverite tačnost kontakt email adrese koji ste nam dostavili, da li je email sa potvrdom o poružbini eventualno primljen kao Junk ili Spam mail ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona +381 21469970 ili putem email-a na adresu prodaja@beautystore.rs .

Posebno želimo da napomenemo da zadržavamo pravo da otkažemo Vašu porudžbinu ukoliko iz tehničkih ili drugih objektivnih razloga nismo u mogućnosti da je realizujemo, da zadržavamo pravo da Vam, ukoliko trenutno ne raspolažemo svim poručenim proizvodima, dostavimo samo one koje imamo na stanju uz obaveštenje o načinu i vremenu dostave preostalih poručenih artikala. Svaki put kada dođe do promena u status Vaše poružbine o tome ćemo Vas blagovremeno obavestiti slanjem email-a ili kontaktom telefonskim putem.

PAKOVANJE PORUČENIH PROIZVODA

Pakovanje proizvoda koje naručite putem beautystore.rs web prodavnice vrši se u našim prostorijama za otpremanje robe koje su obezbeđene sistemom video nadzora i sam postupak pakovanja se snima. Proizvode koje poručite preko naše web prodavnice pakujemo tako da uvek zaštitimo sadržinu pošiljke i njen integritet (transportno pakovanje) pri čemu je uvek transportno pakovanje oblepljeno upozorenjem ”pazi lomljivo” kao posebno uputstvo za rukovanje pošiljkom prilikom transpotra. Kurirska služba koja vrši isporuku upakovane pošiljke preuzima u našim prostorijama za otpremanje robe, pa sve navedeno potvrđuje da se pošiljke iz našeg magacina otpremaju dalje u neoštećenom stanju.

ISPORUKA ROBE

Isporuku proizvoda poručenih putem naše web prodavnice vršimo samo na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, putem dostave koju vrši kurirska služba “City Express” d.o.o. Beograd, sa kojom imamo zaključen ugovor. Isporuku pošiljke iniciramo mi nakon potvrde Vaše porudžbine.

Dostava pošiljke putem kurirske službe vrši se na adresu koju ste nam dostavili prilikom kreiranja narudžbenice. Ukoliko želite da dostava bude izvršena na nekoj drugoj adresi od one koju ste naveli, to možete učiniti označavanjem polja “Isporuka na drugu adresu?” i davanjem potrebnih podataka, sa ograničenjem da i druga adresa mora biti u okviru područja na kome vršimo isporuku.

Kurirska služba “City Express” d.o.o. Beograd vrši dostavu svakog radnog dana (ponedeljak –petak) od 08,00 do 16,00 časova. Molimo Vas da ovu informaciju imate u vidu prilikom odlučivanja na koju adresu želite da Vam pošiljka bude dostavljena, odnosno naša preporuka je da to bude adresa na kojoj ćete, u okviru radnog vremena kurirske službe, biti u mogućnosti da preuzmete pošiljku. Poslovna politika kurirske službe “City Express” je da dostavu na označenu adresu pokuša da izvrši dva puta, pa ukoliko oba pokušaja budu bezuspešna, paket će biti vraćen, odnosno neće Vam biti isporučen.

Rokovi isporuke

Rok za isporuku proizvoda koje ste poručili putem naše web prodavnice je najmanje 2 (dva)  radna dana pri čemu se početak navedenog roka računa različito u zavisnosti od toga kada primimo Vašu porudžbinu:

 • Ukoliko Vašu porudžbinu primimo radnim danom do 13,00 časova rok za isporuku počinje da teče istog dana.
 • Ukoliko Vašu porudžbinu primimo posle 13,00 časova radnim danom ili neradnim danom bez obzira na vreme (ukoliko porudžbinu izvršite petkom posle 13,00 časova, vikendom, na dan državnog ili verskog praznika) rok za isporuku počinje da teče prvog narednog radnog dana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa isporukom molimo Vas da nas kontaktirate.

Troškovi dostave

Molimo Vas da imate u vidu da troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda i da ste u obavezi da ih sami snosite. Dostava se naplaćuje 250,00 dinara, a troškovi dostave iskazani su i posebno i uračunati u ukupan iznos koju nam dugujete po potvrđenoj porudžbini. Takođe, na ovom mestu želimo da Vas obavestimo da troškove dostave snosite Vi i ukoliko odlučite da odustanete od kupovine korišćenjem prava na odustanak od ugovora na način, pod uslovima i u rokovima bliže opisanim u odeljku ODUSTANAK OD UGOVORA.

Ukoliko preko naše web prodavnice poručite proizvode u vrednosti preko 3.000,00 dinara (vrednost samo za poručenu robu bez troškova dostave) troškove dostave snosimo mi – BESPLATNA DOSTAVA.

Pregled pošiljke prilikom preuzimanja

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke i pre potpisivanja potvrde o preuzimanju dobro pregledate transportno pakovanje u kome se nalazi poručeni proizvodi, a kako bi utvrdili, na licu mesta i u prisustvu kurira, da li postoje neka oštećenja na pakovanju do kojih je moglo doći prilikom transporta. Ukoliko uočite oštećenja na transportnom pakovanju preporučujemo Vam da zamolite kurira da sačeka i pred njim otvorite paket kako bi utvrdili da li je eventualno došlo do oštećenja sadržine pošiljke. Ukoliko prilikom preuzimanja robe nema vidljivih oštećenja na transportnom pakovanju, ali prilikom otvaranja paketa ustanovite da je sadržina oštećena, preporučujemo Vam da najkasnije u roku od 24 sata od prijema pošiljke kontaktirate kurirsku službu “City Expres” koja je izvršila isporuku kako bi izvršili reklamaciju ili kontaktirajte nas kako bi vam pružili pomoć i podršku. Ukoliko tako ne postupite gubite prava po osnovu isporuke robe oštećene prilikom transporta, jer u trenutku prijema robe rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe prelazi na Vas.

ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Ovim putem obaveštavamo naše cenjene potrošače da na osnovu člana 28. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS” broj 62/2014, 6/2016 i 44/2018 ) imaju pravo da odustanu od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Jednostranim raskidom ugovora o prodaji na daljinu potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe.

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu potrošač ostvaruje izjavom datom na posebnom obrascu koji možete preuzeti ovde.

Smatra se da je izjava o odustanku od ugovora blagovremena ukoliko je poslata beautystore.rs  u roku za odustanak od ugovora (14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a što je u većini slučajeva upravo dan kada ste primili pošiljku). Izjava o odustanku proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada je poslata.

Protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, PRESTAJE PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA!!

Postupak i uslovi za odustanak od ugovora

 1. Možete odustati od ugovora o prodaji na daljinu i vratiti nam kupljene proizvode samo ukoliko je roba na koju se izjava o odustanku odnosi neotvorena, nekorišćena i u originalnoj ambalaži.
 2. Potrebno je da izjavu o odustanku na obrascu o odustanku od ugovora pošalljete u roku od 14 dana od dana kada je Vam je roba isporučena. Rok od 14 dana počinje da teče narednog u odnosu na dan kada je roba isporučena i završava se istekom poslednjeg dana roka, a u rok od 14 dana računaju se i neradni dani, osim ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan kada rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.
 3. Kada preuzmete obrazac o odustanku koristeći link koji smo ostavili, popunite ga i pošaljite na prodaja@beautystore.rs .
 4. Kada primimo Vašu izjavu o odustanku na email koji ste naveli u obrascu poslaćemo Vam potvrdu o prijemu izjave o odustanku.
 5. Potrebno je da robu na koju se odnosi izjava o odustanku i koju ste detaljno opisali u obrascu za odustanak vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac o odustanku, a po proteku navedenog roka robu nam više ne možete vratiti.
 6. Potrebno je da robu koju vraćate adekvatno upakujete pre transporta tako da je zaštitite od mogućnosti oštećenja (transportno pakovanje).
 7. Uz proizvod koji varaćate potrebno je da nam dostavite i svu originalnu dokumentaciju koju ste dobili prilikom isporuke (račun, dokaz o kupovini i sl.) Potrebno da jedan primerak Obrasca o odustanku od ugovora odštampate i popunite (ručno ili elektronski) na isti način kao obrazac popunjen u elektronskoj formi, i zajedno sa robom i ostalom dokumentacijom koju vraćate pošaljite na adresu DOO “RP company” Novi Sad, 21000 Novi Sad, Pere Popadića 49 (sa napomenom odustanak od ugovora).
 8. Sve troškove vraćanja robe zbog odustanka snosi potrošač.
 9. Po prijemu robe koju ste vratili vršimo njen pregled i ukoliko ustanovimo da ispunjava sve uslove za vraćanje (neoštećena, nekorišćena i u neoštećenoj originalnoj ambalaži) na email koji ste naveli u obrascu za odustanak poslaćemo Vam potvrdu o prijemu robe.
 10. Povrat novca – način na koji ćemo Vam vratiti novac zbog odustanka od ugovora zavisi od načina na koji ste platili robu koju vraćate.
 • Ukoliko ste robu platili pouzećem novac Vam vraćamo uplatom na račun koji ste naveli u obrascu za odustanak u roku od 14 dana od dana kada ste primili potvrdu o prijemu robe.
 • Ukoliko ste robu prethodno platili platnom karticom u obavezi smo da povraćaj novca izvršimo isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to potpunim ili delimičnim storniranjem originalne transakcije, tako što ćemo dati nalog Banci da obavi povraćaj sredstava na račun korisnika kartice kojom je izvršeno plaćanje.

POSEBNA UPOZORENJA KOD ODUSTANKA OD UGOVORA

Molimo Vas da imate u vidu da u slučaju odustanka od ugovora i vraćanja robe kupljene preko beautystore.rs web prodavnice SNOSITE TROŠKOVE DOSTAVE.

Molimo Vas da imate u vidu da ćemo prihvatiti povraćaj robe SAMO AKO JE NEOŠTEĆENA, NEKORIŠĆENA I U NEOŠTEĆENOJ, ORIGINALNOJ AMBALAŽI (uz koju ste nam dostavili dokaz o kupovini preko naše web prodavnice) i samo pod uslovom da je vratite bez odlaganja- NAJKASNIJE U ROKU OD 14 DANA od dana kada ste poslali izjavu o odustanku u elektronskoj formi  (u potvrdi o prijemu izjave o odustanku biće naveden dan slanja). Propuštanje roka za vraćanje znači GUBITAK PRAVA NA POVRAT ROBE, odnosno odustanak od ugovora.

Molmo Vas da imate u vidu da ste shodno članu 35. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača isključivo odgovorni za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanje robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

I još jednom Vas molimo da obratite posebnu pažnju prilikom pakavanja robe koju želite da nam vratite po osnovu odustanka od ugovora. Beautystore.rs web prodavnica nije odgovorna za oštećenja na robi do kojih dođe tokom transporta odnosno vraćanja robe. Ukoliko se proizvod koju želite da vratite ošteti na bilo koji način tokom transporta zadržavamo pravo da Vam uskratimo povrat novca. Takođe, pravo da Vam uskratimo povrat novca zadržavamo i u slučaju da utvrdimo da ste nam vratili robu u neispravnom stanju usled neadekvatnog i nepravilnog rukovanja.

REKLAMACIJE                                                                                                         

U slučaju da proizvodi koji su Vam isporučeni nisu saobrazni ugovoru o prodaji na daljinu imate pravo da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o podnošenju, postupku i načinu rešavanja reklamacija DOO “RP company” Novi Sad, podnesete Zahtev za reklamaciju. Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa uslovima za ulaganje reklamacije, reklamacionim postupkom i načinom rešavanja reklamacija molimo Vas da pročitate Pravilnik o  reklamaciji.

Postupak reklamacije možete pokrenuti podnošenjem “Zahteva za reklamaciju” koji možete možete preuzeti ovde.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa podnošenjem reklamacije, postupkom reklamacije ili načinu odlučivanja o podnetom Zahtevu molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj +38121469970 ili  elektronskim putem na email adresu reklamacije@beautystore.rs .

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

DOO “RP company” Novi Sad zadržava pravo da bez prethodne najave i u bilo kom trenutku izmeni u celosti ili delimično “USLOVE KORIŠĆENJA” ili dopuni pojedine njegove odredbe ili pravila ažuriranjem sadržine ovog dokumenta. Molimo Vas da periodično prilikom pristupanja našoj web stranici ponovo pregledate i pažljivo pročitate sve odredbe ovog odeljka, jer daljim korišćenjem bilo koje funkcije sajta dajete svoju saglasnost i prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.